Zakład Historii WychowaniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Uwaga! do prawidłowego wyświetlania strony potrzebna jest obsługa JavaScript.
Wszystkie uwagi merytoryczne oraz dotyczące funkcjonowania tej strony proszę kierować na adres mailowy dra Michała Nowickiego:

Aktualizacja: 6.02.2020 r.